Phòng thí nghiệm

Các công bố trong nước tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT   Tên bài báo   Tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản 1 Nghiên cứu khả năng sử dụng hệ thống pin nhiên liệu vi sinh vật vận hành với dung dịch anode có... Xem thêm

Các công bố quốc tế tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT   Tên bài báo   Tác giả Tên tạp chí Có thuộc danh mục ISI/Scopus không? Năm xuất bản 1.             A lithotrophic microbial fuel cell operated with... Xem thêm

Bài báo Quốc tế thuộc danh mục ISI

TT (Các) tác giả bài báo Tên bài báo Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang… Năm công bố Impact factor của Tạp chí (nếu có)** Họ tên các tác giả là... Xem thêm

Hợp đồng Khoa học Công nghệ

TT Tên hợp đồng, số hợp đồng Loại hình (Nghiên cứu / Dịch vụ KH / Chuyển giao CN / Thương mại hóa SP) Chủ trì hợp đồng Đối tác Thời gian thực hiện... Xem thêm

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

STT (Các) tác giả bài báo Tên bài báo Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang… Năm công bố Họ tên các tác giả là cán bộ của Trường ĐHKHTN (ghi... Xem thêm