Hệ thống thiết bị của Khoa Sinh học

Các thiết bị bảng A

  STT Tên thiết bị Mã số Địa điểm đặt Người quản lý 1 Hệ thống phân tích hình ảnh Alpha Imager 6377 233-T1 Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Máy ly tâm 22R 233-T1... Xem thêm

Các thiết bị tiêu biểu

  Hệ thống kính hiển vi soi nổi huỳnh quang STEREO Discovery V8 (Carl-Zeiss) Hệ thống kính hiển vi đảo ngược DIC và huỳnh quang Axio Observer 7 có nâng cấp thêm... Xem thêm