Học bổng

Dưới đây là các thông tin về học bổng, internship cho người học tại Khoa Sinh học:

Học bổng Acecook Happy Scholarship 2020

Năm học 2020 – 2021, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cấp cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 08 suất học bổng của Chương trình Acecook Happy Scholarship.... Xem thêm

Học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2020-2021

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các em sinh viên học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020... Xem thêm

Chương trình trao đổi sinh viên Tại Đại học Sciences Po,CH Pháp học kỳ II năm học 2020-2021

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được thông báo của Đại học Quốc gia về việc trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp... Xem thêm

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản học kỳ II năm học 2020-2021

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được thông báo của Đại học Quốc gia về việc trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản... Xem thêm

Học bổng Posco năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất học bổng: 1000... Xem thêm

Giải thưởng Honda dành ho sinh viên đại học năm 2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3308/BGDĐT/GDVTHSSV, ngày 28/08/2020 về việc triển khai “Giải... Xem thêm

Dự kiến kế hoạch triển khai học bổng ngoài ngân sách năm học 2020-2021

Các bạn sinh viên đang có kế hoạch phấn đấu đạt học bổng ngoài ngân sách thì theo dõi file kế hoạch xét/trao học bổng ở file đính kèm dưới đây: DU KIEN... Xem thêm

Chương trình học bổng Mitsubishi Nhật Bản năm học 2020-2021

Khoa Sinh học thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:... Xem thêm

Chương trình học bổng Toshiba năm học 2020-2021

Chương trình học bổng Toshiba dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2020 -2021 như sau: Mức học bổng – Học bổng toàn... Xem thêm

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc, năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 06 suất học bổng từ Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất học bổng: 600... Xem thêm