Văn bản liên quan

Mẫu Lý lịch khoa học – Bộ KHCN

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (Kèm theo Quyết định số   588/QĐ-BKHCN  ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và... Xem thêm

Mẫu đăng ký đề tài NCCB NAFOSTED – lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

Các mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Quỹ NAFOSTED- NCCB trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, trong mẫu hồ sơ sau:  Mẫu hồ sơ Bao gồm: Đơn đăng ký (bản tiếng Việt... Xem thêm

Biểu mẫu đề xuất đề tài cấp ĐHQG năm 2020

Biểu mẫu đề xuất đề tài cấp ĐHQG năm 2020: Bieu mau de xuat QG 2020 Mẫu 05_Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN Xem thêm

Mẫu hồ sơ liên quan đến đề tài cấp cơ sở

1. Thuyết minh đề tài cấp cơ sở  Mau 01 DTCS Thuyet minh de cuong nghien cuu 2. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở: Mau 03.DTCS__0 2. Mẫu báo cáo tổng kết ... Xem thêm

Mẫu Lý lịch khoa học cấp ĐHQG Hà Nội

1. Mẫu 6. Lý lịch khoa học (Download_Mau-06) MẪU 06/ KHCN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm

Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài BIOFUND của Khoa Sinh học

Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Biofund (download file: 04 Mau NCCB02 – TMDC phan 1) THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN Tên đề tài (tiếng Việt) Tên đề tài... Xem thêm

Thông tin về: Chương trình tài trợ của Quỹ Nafosted năm 2020 – đợt 1

Thông tin về: Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2020 – đợt 1 theo đường dẫn sau:... Xem thêm