Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2017-2022

STT Họ và tên Đơn vị Vai trò 1 PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Trưởng Khoa Sinh học Chủ tịch Hội đồng 2 PGS. TS. Nguyễn Trung Thành Giảng viên cao cấp Phó chủ tịch... Xem thêm