Bộ môn Hóa Sinh và Sinh học phân tử

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử (trước đây là Bộ môn Sinh lý – Hoá sinh) được thành lập năm 1966. Chúng tôi là một trong chín bộ môn của Khoa Sinh học, với tổng số 09 cán bộ đang công tác tại Bộ môn, trong đó có: 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 03 Tiến sĩ và 03 Thạc sĩ. Mỗi năm, Bộ môn đã góp phần đào tạo cho Khoa Sinh học từ 30-40 cử nhân, 8-10 thạc sĩ, 1-3 tiến sĩ. Bộ môn đảm nhiệm nhiều môn học cho sinh viên của tất cả các chương trình đào tạo Cử nhân (chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng, chương trình đào tạo đạt chuẩn Quốc tế và chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học chất lượng cao) cũng như các môn học của chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm và Tiến sĩ Hoá sinh.

Văn phòng Bộ môn: 238 và 127 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông báo chương trình Học bổng “The BMB-HUS Scholarship” năm 2021

Chương trình Học bổng với tên gọi ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” của Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự... Xem thêm

Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm

Các môn học giảng dạy ở bậc đại học: Hóa sinh học, Hoá sinh học và Trao đổi chất của tế bào, Hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học, Cơ sở... Xem thêm

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

* Các hướng nghiên cứu chính: Enzyme và các chất ức chế enzyme; protease của virus gây bệnh và chất ức chế; Đột biến gen ty thể người; Cơ sở phân tử đáp... Xem thêm

Một số công bố quốc tế tiêu biểu (5 năm gần đây)

Sách đã xuất bản Phan Tuấn Nghĩa và Nguyễn Thị Hồng Loan (2013). Chuyên khảo về HIV và Protease của HIV. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Phan Tuấn Nghĩa... Xem thêm

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K61

Lễ bảo vệ tốt nghiệp năm 2020 dành cho sinh viên K61 của bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử diễn ra trong hai ngày 1-2/7/2020, đã thành công rực rỡ. Xin chúc... Xem thêm

Giới thiệu Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử (trước đây là Bộ môn Sinh lý – Hoá sinh) được thành lập năm 1966. Chúng tôi là một trong chín bộ môn của Khoa Sinh học,... Xem thêm