Chương trình Khoa học Công nghệ

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2021

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2021   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2020

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2020   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục đích:... Xem thêm

Thông báo tài trợ của quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học – BIOFUND năm 2019

Khoa Sinh học trân trọng thông báo các chương trình tài trợ năm 2019 của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Khoa (gọi tắt là BIOFUND) như sau: I. Chương trình... Xem thêm

Chương trình Quốc gia về Khoa học sự sống

Khoa Sinh học xin gửi tới quý thầy cô thông tin về Chương trình KHCN TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN GIAI ĐOẠN... Xem thêm

Thông tin về: Chương trình tài trợ của Quỹ Nafosted năm 2020 – đợt 1

Thông tin về: Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2020 – đợt 1 theo đường dẫn sau:... Xem thêm