Trong nước

Công bố trong nước năm 2020

Trần Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trịnh Đình Quỳnh, Ngô Thị Trang, Đặng Thị Lụa, Phan Tuấn Nghĩa, 2020.Tinh sạch một phần và nghiên cứu một số... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2019

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng, 2019. Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2018

Ngô Thị Hạnh, Lê Đức Minh, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường, 2018. Phân loại và quan hệ di truyền của giống Thằn... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2017

Nguyễn Thành Nam, Lê Văn Hậu, Nguyễn Xuân Huấn, 2017.Nghiên cứu so sánh đặc điểm sinh học cá Chỉ vàng – Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) theo mùa tại vùng ... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2016

Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy, 2016. Sự phát triển xương của cá Medaka (oryzias latipes) II, Việt Nam. 20 (2): 20-29. Phạm Thị... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2015

Mai Thị Đàm Linh, Nguyễn Phương Thu, Nguyễn Thị Thu Hằng, 2015. Sử dụng vi khuẩn lactic phân lập từ đồ muối chua Việt Nam làm giống khởi động để muối... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2014

Nguyễn Quang Huy, Ngô Thị Kim Toán, 2014, Khả năng phân hủy Photpho và tạo biofilm từ Bacilus lichenofomic A4.2 phân lập ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội 30... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2013

Nguyễn Tiến Lung, Hoàng Thị Xoan, Nguyễn Lai Thành, 2013. Tổng hợp đầu dò gắn huỳnh quang phục vụ lai FISH sử dụng kỹ thuật DOP-PCR. Tạp chí Khoa học và... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2012

Nguyễn Quang Huy, Trần Thuý Hằng, 2012. Phân lập các chủng Bacillus có hoạt tính  tạo màng sinh vật (biofilm) và tác dụng kháng khuẩn của chúng. Tạp chí Sinh... Xem thêm