Trong nước

Công bố trong nước năm 2022

Bach Thi Hoai Phuong, Nguyen Dac Tu, Bui Thi Van Khanh, To Thanh Thuy, Hoang Thi My Nhung, 2022. Synergetic effect of VX-680 and Curcumin combination on cancer cells, Vietnam Journal of Physiology,... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2021

Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2021, Transcription expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle., Academia Journal of... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2020

Trần Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trịnh Đình Quỳnh, Ngô Thị Trang, Đặng Thị Lụa, Phan Tuấn Nghĩa, 2020.Tinh sạch một phần và nghiên cứu một số... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2019

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng, 2019. Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2018

Ngô Thị Hạnh, Lê Đức Minh, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường, 2018. Phân loại và quan hệ di truyền của giống Thằn... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2017

Nguyễn Thành Nam, Lê Văn Hậu, Nguyễn Xuân Huấn, 2017.Nghiên cứu so sánh đặc điểm sinh học cá Chỉ vàng – Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) theo mùa tại vùng ... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2016

Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy, 2016. Sự phát triển xương của cá Medaka (oryzias latipes) II, Việt Nam. 20 (2): 20-29. Phạm Thị... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2015

Mai Thị Đàm Linh, Nguyễn Phương Thu, Nguyễn Thị Thu Hằng, 2015. Sử dụng vi khuẩn lactic phân lập từ đồ muối chua Việt Nam làm giống khởi động để muối... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2014

Nguyễn Quang Huy, Ngô Thị Kim Toán, 2014, Khả năng phân hủy Photpho và tạo biofilm từ Bacilus lichenofomic A4.2 phân lập ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội 30... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2013

Nguyễn Tiến Lung, Hoàng Thị Xoan, Nguyễn Lai Thành, 2013. Tổng hợp đầu dò gắn huỳnh quang phục vụ lai FISH sử dụng kỹ thuật DOP-PCR. Tạp chí Khoa học và... Xem thêm