Các công bố trong nước tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT 

Tên bài báo

 

Tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1Nghiên cứu khả năng sử dụng hệ thống pin nhiên liệu vi sinh vật vận hành với dung dịch anode có nồng độ muối cao để đánh giá nhanh giá trị BOD của nước ao nuôi thủy sản nước lợNguyễn Khánh Linh, Phạm Thế HảiHội nghị Công nghệ sinh học Toàn quốc năm 2018, Trung tâm Hội nghị Quốc gia: 787-7952018
2Determination of protease and chitinase activities from Paecilomyces variotii NV01 isolated from Dak Lak pepper soil”,Chu Thanh Binh, Tran Van Tuan, Tran Bao Tram, Bui Thi Viet HaVietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 61 (4), 33-38. 

 

2019

3Tinh sạch và xác định hoạt tính chitinase từ nấm diệt tuyến trùng Paecilomyces sp. P1”,Chu Thanh Bình, Nguyễn Phương Nhuệ, Hồ Tuyên, Bùi Thị Việt HàTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 35 (1), 90-96. 

 

2019

4Đặc tính probiotic của chủng Lactobacillus reuteri SMH2 phân lập từ sữa mẹNguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Thanh Huyền, Mai Thị Đàm Linh, Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Việt HàKỷ yếu hội nghị CNSH toàn quốc lần thứ 2 

 

2019

5Biểu hiện của gen CYP2E1 ở người lao động trong cơ sở sản xuất sơn có tiếp xúc nghề nghiệp với dung môi hữu cơNguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phú Hùng, Bùi Phương Thuận, Nguyễn Quang HuyTạp chí Khoa học ĐHQGHN 35(3):71-792019
6Isolation and selection of the endophytic actinomtcetes with antibiotic activity in traditional medicinal plant in VietnamLe Thi Binh, Le Phung Hien, Pham The Hai, Bui Thi Viet HaJournal of Biotechnology 17(2): 1-10, 2019

 

2019
7Metagenomic analysis of bacterial diversity in two types of microbial fuel cellsTrần Thị Thanh Huyền, Phạm Thế HảiJournal of Biotechnology, Vol. 17, No. 2 (2019): 1-62019
8Nghiên cứu điều kiện thủy phân có hỗ trợ siêu âm để thu nhận và đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của querectin từ một số thực vậtLê Huy Hoàng, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Bá Do, Nguyễn Quang HuyTạp chí Khoa học ĐHQGHN 35(4):88-952019
9Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện di trên gel gradient biến tính để kiểm định thành phần vi khuẩn nhằm phát triển quy trình mới trong đánh giá chất lượng chế phẩm men vi sinhTrần Mỹ Hạnh, Cao Thị Dung, Trần Thị Thanh Huyền, Phạm Thế HảiTạp chí Công nghệ sinh học 17(3): 1-122019

Bài viết liên quan