Bộ môn Sinh học tế bào

Bộ môn Sinh học Tế bào hiện nay có nguồn gốc từ những nhóm giảng dạy Tế bào – Mô – Phôi và Lý sinh được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2002. Do yêu cầu phát triển của hoạt động đào tạo chuyên sâu, vào năm 1969, tổ Động vật có xương sống hình thành từ những năm đầu thành lập khoa Sinh học đã chia ra thành một số tổ bộ môn trong đó có bộ môn Tế bào – Mô – Phôi và bộ môn Lý Sinh.

Về hoạt động đào tạo, Bộ môn Sinh học Tế bào đảm nhận một số giáo trình giảng dạy cơ sở trong chương trình đào tạo các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sư phạm Sinh học gồm: Tế bào học, Sinh học tế bào, Sinh học phân tử, Sinh học phát triển. Các cán bộ của bộ môn cũng giảng giạy những môn học thuộc hướng sinh học tế bào nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ, kỹ năng tốt về sinh học tế bào và sinh học phân tử. Ngoài ra, một số môn học cho các ngành học thuộc các khoa khác cũng có sự tham gia của cán bộ trong bộ môn Sinh học tế bào.

Đào tạo Sau đại học ở bộ môn gồm cả bậc thạc sĩ với chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và bậc tiến sĩ là Mô phôi và tế bào học.

Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo học sinh thuộc đội tuyển thi Olympic Quốc tế sinh học.

LIÊN HỆ
Văn phòng Bộ môn: Phòng 338 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35588478; 04.35588479
Email: tebaokhtn@gmail.com

Dịch vụ khoa học

Đánh Giá Độc Tính Hoá Chất Trên Mô Hình Phôi Cá Ngựa Vằn   Xem thêm

Đề tài

Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch kháng ung thư cuae exsosome tiết từ các tế bào tua máu dây rốn người nhằm hướng tới ứng dụng trong chế tạo vắc... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Bộ môn Sinh học tế bào tập trung nghiên cứu theo các hướng chính với 03 phòng thí nghiệm là: Ung thư học thực nghiệm: Với các nghiên cứu sàng lọc thuốc... Xem thêm

Môn học

Bộ môn Sinh học Tế bào tham gia giảng dạy từ bậc đại học tới bậc tiến sĩ. Các môn học và chuyên đề bao gồm: Bậc đào tạo Môn học Nội dung tóm tắt... Xem thêm

Giới thiệu

Bộ môn Sinh học Tế bào được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2002 trên cơ sở kết hợp của các nhóm đào tạo và nghiên cứu Tế bào – Mô – Phôi và Lý... Xem thêm

PTN Sinh Y học

Phòng thí nghiệm Sinh Y thành lập năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu Sinh học thực nghiệm có liên quan và phục vụ cho Y học. Về đào tạo:... Xem thêm