Văn bản liên quan

Các biểu mẫu_Tiến sĩ

Các biểu mẫu sử dụng trong thời gian học NCS tại Trường, gồm: 1. Hồ sơ bảo vệ các cấp 2. Báo cáo tiến độ ( vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm) 3. Báo cáo... Xem thêm

Các biểu mẫu_Thạc sĩ

1. Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn, thủ tục thanh toán và nộp hồ sơ xin cấp bằng, tải về tại đây. 2. Biểu mẫu đổi tên đề tài/người hướng... Xem thêm

Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN: 1. Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm