Văn bản liên quan

Các biểu mẫu_Tiến sĩ

Các biểu mẫu sử dụng trong thời gian học NCS tại Trường, gồm: 1. Hồ sơ bảo vệ các cấp (nhập học trước 2018) 2. Hồ sơ bảo vệ các cấp (nhập học từ... Xem thêm

Các biểu mẫu_Thạc sĩ

1. Quy trình thực hiện thủ tục bảo vệ luận văn, thanh toán và nộp hồ sơ xin cấp bằng, tải về tại đây. 2. Các biểu mẫu bảo vệ luận văn_cho học viên,... Xem thêm

Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN: 1. Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm