Giới thiệu

Bảo tàng Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội là Bảo tàng Sinh học đầu tiên ở Đông Dương và Việt Nam, được thành lập từ năm 1926. Hiện nay Bảo tàng Sinh học...

Xem thêm

Lịch sử phát triển của Bảo tàng Sinh học

Bảo tàng Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1926 tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây) với tên gọi khi đó là Bảo tàng Động vật, Đại học Đông Dương và là Bảo tàng...

Xem thêm
Cơ cấu tổ chức Bảo tàng Sinh học

Cơ cấu tổ chức Bảo tàng Sinh học

Giám đốc        TS. Nguyễn Thành Nam. Điện thoại: 02439330586/0989171907. Email: nguyenthanhnam@hus.edu.vn Phó Giám đốc        PGS.TS. Nguyễn Trung Thành. Điện thoại: 02439330586/0914373627. Email: thanh_nt@hus.edu.vn Phó Giám đốc        PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Điện thoại: 02439330586. Email: vinhnv@hus.edu.vn

Xem thêm

Chức năng Nghiên cứu về bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, nghiên cứu khoa học, phục vụ đào tạo và trưng bày giới thiệu về sự sống trong nước và ngoài nước. Nhiệm vụ Sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và quản lý hệ thống mẫu vật, đặc biệt...

Xem thêm

Phòng Động vật có xương sống Phòng Động vật không xương sống Phòng Thực vật học

Xem thêm
Xem thêm
Tin tức – Hoạt động – Sự kiện

Tin tức – Hoạt động – Sự kiện

Sử dụng bộ mẫu của Bảo tàng Sinh học trong nghiên cứu,  đào tạo, giáo dục cộng đồng  và hợp tác quốc tế –          Phục vụ nghiên cứu khoa học: Với hàng nghìn vật mẫu động vật, thực vật được lưu trữ và trưng bày trong đó có nhiều mẫu chuẩn (Type) và đồng chuẩn (Holotype), Bảo tàng Sinh học  từ trước đến nay đã cung cấp vật mẫu cũng như...

Xem thêm

Chiều 02/03/2017, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã có chuyến thăm Bảo tàng Sinh học, ĐHQGHN – nơi đang lưu giữ mẫu đồng chuẩn (Paratype) của loài Cá bống cát trắng do chính Nhật Hoàng Akihito tặng Bảo tàng năm 1976 và mẫu vật của loài Gà đuôi dài do Hoàng tử Nhật...

Xem thêm
Xem thêm

Bộ sưu tập mẫu Động vật có xương sống

Bảo tàng Sinh học lưu giữ bộ sưu tập mẫu động vật có xương sống đa dạng về thành phần loài với đầy đủ các nhóm từ cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. + Bộ sưu tập mẫu cá: Tổng cộng có 6.207 mẫu cá nước ngọt, nước mặn và nước lợ, trong đó...

Xem thêm

Bộ sưu tập mẫu Động vật không xương sống

Bộ sưu tập mẫu động vật không xương sống đa dạng với 21.133 mẫu, phần lớn thuộc các bộ côn trùng phổ biến ở Việt Nam như Cánh cứng (Coleoptera), Cánh vảy (Lepidoptera), Gián (Blattoptera)… và các mẫu vật động vật không xương sống nước ngọt và nước mặn như Động vật thân mềm, Giáp xác,...

Xem thêm

Bộ sưu tập mẫu Thực vật

Các mẫu thực vật đang lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Sinh học được thu thập từ các vùng khác nhau trên cả nước gồm có 28.372 tiêu bản, trong đó 22.991 tiêu bản của 4.287 loài, 1300 chi và 235 họ đã được xác định tên khoa học và còn 5.381 tiêu...

Xem thêm

Thông tin khoa học

U.S. debt deal clouds hopes of big increases for science agencies

Civilian programs take a back seat to defense in pending agreement to avoid default

NIH toughens enforcement of delayed clinical trials reporting

Agency says it has brought more than 200 tardy investigators into compliance since July 2022