Công tác tuyển sinh Sau Đại học

Các biểu mẫu_Thạc sĩ

1. Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn, thủ tục thanh toán và nộp hồ sơ xin cấp bằng, tải về tại đây. 2. Biểu mẫu đổi tên đề tài/người hướng... Xem thêm

Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN: 1. Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm

Danh sách SV đã tốt nghiệp thuộc diện được tuyển thẳng ThS đợt 1-2021.

Phòng đào tạo của Trường đã lọc được danh sách các sinh viên tốt nghiệp của Trường trong vòng 12 tháng đủ điều kiện xét tuyển thẳng ThS đợt 1 năm 2021... Xem thêm