Giới thiệu chung về TTNCKHSS

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sự sống được thành lập năm 2006 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Sinh học phân tử và Công nghệ tế bào (thành lập năm 2001) và Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển bền vững (thành lập năm 2003). Trung tâm có những chức năng...

Xem thêm
Tin tức – Thông báo

Tin tức – Thông báo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 2358/ĐHQGHN-KHCN ngày 14/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội và công văn 2197/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến...

Xem thêm
Xem thêm
Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Địa điểm: phòng 210 và 208 nhà T2 Các chức năng chính: Là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Các thí nghiệm cần các thiết bị sinh học phân tử chuyên dụng (máy real-time PCR, máy nhân gen có gradient nhiệt, nanophotometer,…) Các...

Xem thêm

  Địa điểm: phòng 209 nhà T2 Các chức năng chính: là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Phân tích ảnh dưới kính hiển vi soi nổi, soi nổi huỳnh quang Phân tích ảnh dưới kính hiển vi huỳnh quang, cắt lớp với...

Xem thêm

Địa điểm: phòng 105 và 106 nhà T2 Các chức năng chính: Các hướng nghiên cứu: – Các công nghệ sinh học vi sinh vật và sinh điện hóa học phục vụ tăng trưởng xanh (công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, phục vụ sản xuất hữu cơ, phát triển bền vững…). – Ứng...

Xem thêm

Địa điểm: phòng 107 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Giám sát HST thủy vực bằng sinh vật chỉ thị và thông số thủy lý hóa. – Nghiên cứu ảnh hưởng và tác động của ô nhiễm kim loại nặng và các chất ô nhiễm nguy hại đến sức khỏe một...

Xem thêm

Địa điểm: phòng 311 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Phân tích hệ gen, hệ phiên mã, hệ protein – Công nghệ protein tái tổ hợp: sản xuất các enzyme thế hệ mới, protein tái tổ hợp. – Nghiên cứu phát hiện các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh...

Xem thêm
Xem thêm

Các hướng nghiên cứu của TTNCKHSS

Sinh học phân tử tế bào Đa dạng sinh học, sinh thái học và ứng phó biến đổi khí hậu Khai thác và bảo tồn nguồn gen Sinh học môi trường và năng lượng sinh học phục vụ tăng trưởng xanh Sinh học tổng hợp Các dòng sản phẩm KHCN mà Trung tâm hướng tới:...

Xem thêm
Dịch vụ

Dịch vụ

 Tên dịch vụ: Dịch vụ đánh giá khả năng kháng khuẩn của một số chất/ hợp chất (gọi tắt là dịch vụ: AABC- Analysis of Antimicrobial activity of bioactive compounds) Mô tả dịch vụ: Đây là dịch vụ phân tích giúp khách hàng đánh giá, kiểm tra xem mức độ đề kháng với các vi...

Xem thêm

Tên dịch vụ: Phân tích Coliform tổng số (Total coliform) & Coliform phân (Fecal coliform) bằng phương pháp MPN (gọi tắt là dịch vụ Coliform) Mô tả dịch vụ: Đây là dịch vụ tư vấn giúp khách hàng đánh giá, kiểm tra sự có mặt của các chỉ tiêu vi sinh gây bệnh trong thực...

Xem thêm

Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử (gọi tắt là dịch vụ microbial community analysis – MCA) Mô tả dịch vụ: Đây là dịch vụ tư vấn giúp khách hàng đánh giá, kiểm tra xem các tập hợp...

Xem thêm

– Dịch vụ MCA tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử – Dịch vụ phân tích coliform – Dịch vụ AABC: Phân tích khả năng kháng khuẩn của một số hợp chất có hoạt tính Sinh học. – Dịch vụ phân tích vi khuẩn...

Xem thêm
Xem thêm
Hệ thống cơ sở vật chất

Hệ thống cơ sở vật chất

Căn cứ vào Biên bản họp Cán bộ chủ chốt của Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ngày 17 tháng 3 năm 2022; để đảm bảo kinh phí bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ kiện cho các máy móc, thiết bị tại Trung tâm,...

Xem thêm

1. Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8h00 – 17h00 hằng ngày. 2. Quy định về sử dụng thiết bị: 2.1 Hướng dẫn đăng ký sử dụng thiết bị: – Các thiết bị đặc chủng: không đăng kí sử dụng, mà liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý phòng để...

Xem thêm

Hướng dẫn đặt (book) sử dụng thiết bị của Trung tâm NCKHSS qua website https://celife.setmore.com: Click vào service (thiết bị) muốn lựa chọn Chọn Cán bộ hỗ trợ (Provider) Chọn thời gian muốn sử dụng (phần mềm chỉ cho chọn 1 giờ một lần nên muốn đặt nhiều giờ thì yêu cầu đặt nhiều lần)...

Xem thêm

STT Tên máy/thiết bị Số lượng Model Vị trí đặt Người phụ trách chính Ghi chú 1 Hệ thống HPLC 1 Alliance e2695 P210-T2 QL PTN chung TB của DATCNL (Dự án tăng cường nhân lực) Pha 1 2 Máy tính HP 1 HP P210-T2 QL PTN chung TB của DATCNL Pha 1 3 Bộ...

Xem thêm
Xem thêm
Hoạt động hợp tác của TTNCKHSS

Hoạt động hợp tác của TTNCKHSS

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sự sống có quan hệ hợp tác lâu năm với nhiều đối tác trong nước và ngoài nước. Từ những năm 2000, Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài Khoa Sinh học trong công tác đào tạo, đặc biệt là tạo điều kiện cho...

Xem thêm
Xem thêm

Thông tin khoa học

NIH toughens enforcement of delayed clinical trials reporting

Agency says it has brought more than 200 tardy investigators into compliance since July 2022

At long last, ocean drillers exhume a bounty of rocks from Earth’s mantle

Rocks fulfill 60-year-old quest and could yield science bonanza