Thông tin liên hệ của khoa

Phòng 427, nhà T1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

(+84-24) 38584734

(+84-24) 38582069

biology@hus.edu.vn

Gửi tin nhắn cho khoa