Dịch vụ

Dịch vụ AABC: Phân tích khả năng kháng khuẩn của một số hợp chất có hoạt tính Sinh học

 Tên dịch vụ: Dịch vụ đánh giá khả năng kháng khuẩn của một số chất/ hợp chất (gọi tắt là dịch vụ: AABC- Analysis of Antimicrobial activity of bioactive... Xem thêm

Dịch vụ Coliform: Phân tích Coliform tổng số & Coliform phân bằng phương pháp MPN

Tên dịch vụ: Phân tích Coliform tổng số (Total coliform) & Coliform phân (Fecal coliform) bằng phương pháp MPN (gọi tắt là dịch vụ Coliform) Mô tả dịch vụ: Đây... Xem thêm

Dịch vụ MCA: Phân tích tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử (gọi tắt là dịch vụ microbial community analysis... Xem thêm

Các dịch vụ KHCN của TTNCKHSS

– Dịch vụ MCA tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử – Dịch vụ phân tích coliform – Dịch vụ AABC: Phân... Xem thêm