Phòng thí nghiệm NC&PT các Công nghệ Sinh điện hóa học phục vụ Tăng trưởng xanh (GREENLAB)

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và phát triển các Công nghệ Sinh điện hóa học phục vụ tăng trưởng xanh (GREEN LAB)

Địa điểm: phòng 105 và 106 nhà T2 Các chức năng chính: Các hướng nghiên cứu: – Các công nghệ sinh học vi sinh vật và sinh điện hóa học phục vụ tăng... Xem thêm

Danh sách đề tài, dự án của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT Tên đề tài/dự án Cấp/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện 1 Bước đầu nghiên cứu phát triển công nghệ sinh điện hóa để cải tạo tại chỗ chất... Xem thêm

Các công bố trong nước tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT   Tên bài báo   Tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản 1 Nghiên cứu khả năng sử dụng hệ thống pin nhiên liệu vi sinh vật vận hành với dung dịch anode có... Xem thêm

Các công bố quốc tế tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT   Tên bài báo   Tác giả Tên tạp chí Có thuộc danh mục ISI/Scopus không? Năm xuất bản 1.             A lithotrophic microbial fuel cell operated with... Xem thêm