Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

STT(Các) tác giả bài báoTên bài báoTên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang…Năm

công bố

Họ tên các tác giả
là cán bộ của Trường ĐHKHTN
(ghi bằng tiếng Việt)
Họ tên các tác giả
(ghi đúng như trong bài báo)
Họ tên tác giả liên hệ (corresponding author, nếu có)
1Lã Thị Thùy, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thành NamLã Thị Thùy, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thành NamNguyễn Thành NamNghiên cứu lựa chọn phương pháp làm tiêu bản bộ xương ếch đồng – Hoplobatrachus rugulosus

(wiegmann, 1834)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2018: 103-107

 

2018
2Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Xuân HuấnNguyễn Thành Nam, Tưởng Thị Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Xuân HuấnNguyễn Thành NamBiological characteristics of chinese gizzard shad
Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758) in the Van Uc estuary, Hai Phong city, Vietnam
Tạp chí Sinh học. Vol. 40, No 2SE (2018)2018
3Phạm Thị DậuTran Thi Thu Huong; Duong Thi Thuy; Nguyễn Trung Kien, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Duc Dien, Pham Thi Dau, Nguyen Hoai ChauTran Thi Thu HuongEffect of silver nanoparticles on water quality and phytoplankton communities in fresh waterbodyJournal of Vietnamese Environment, No.9,185-1902018
 

Bài viết liên quan