Phòng thí nghiệm Nuôi cấy tế bào thực vật (Plant Cell Culture LAB)