Tin tức – Thông báo

Chuyên gia hãng Cytiva đến kiểm tra và update phần mềm

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sự sống, Trung tâm được trang bị Hệ thống tinh sạch Protein AKTA pure 25. – AKTA pure... Xem thêm

Đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình Trọng điểm cấp Quốc gia về công nghiệp 4.0

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 2358/ĐHQGHN-KHCN ngày 14/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội và công văn 2197/BKHCN-VP ngày... Xem thêm