Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 25 (Từ ngày 26/02/2024 đến 01/03/2024)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (26/02) ·         Họp BLDK Ban LĐK Gặp ứng viên tuyển dụng ·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dự... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 22 (Từ ngày 29/01/2024 đến 02/02/2024)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (29/01) ·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự HĐ nghiệm thu cấp CS đề tài ĐL ·         P. Trưởng... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 21 (Từ ngày 22/1/2024 đến ngày 26/01/2024)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (22/01) ·         9h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm nghiên cứu; Chấm thi cuối kỳ     ·         Trưởng Khoa... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 20 (Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 20/01/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (15/01) ·         Trưởng Khoa Làm việc với đoàn đối tác Bỉ chuẩn bị cho dự án ARES pha 2 (cả tuần, sáng từ 9h-12h, chiều từ... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 19 (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/01/2024)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (08/01) ·         10h P. Trưởng Khoa hoàng Thị Mỹ Nhung Họp bộ môn ·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Công tác tại TP.... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 18 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/01/2024)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (01/01)     Nghỉ tết dương lịch Thứ Ba (02/01) ·         Trưởng Khoa trực tại phòng 429 T1 ·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 17 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (25/12) ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn ·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp tổ tư... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 16 (Từ ngày 18/12/2023 đến 22/12/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (18/12) ·         10h P. Tưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp về công tác kết nối học giả P.401 T1... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 13 (Từ ngày 27/11/2023 đền ngày 02/12/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (27/11) ·         9h Trưởng Khoa họp với Viện KHCN Nara ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp bên Vinmec... Xem thêm

Lich làm việc của Ban LĐK tuần thứ 12 (Từ ngày 20/11/2023 đền ngày 25/11/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (20/11) ·         Ban LĐK Dự kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ·         9-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, K65... Xem thêm