Các đề tài, dự án cấp ĐHQGHN và cấp cơ sở

Các đề tài cấp Đại học Quốc gia

STT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Kết thúc 1 Nghiên cứu đa dạng và tiềm năng ứng dụng của vi khuẩn lam tại một số thủy vực... Xem thêm

Các đề tài cấp cơ sở từ năm 2010 đến nay

  Tên đề tài Mã số Chủ trì Thời gian thực hiện Điều tra, xác định thành phần loài cua (Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên... Xem thêm

Các đề tài thuộc chương trình BIOFUND của Khoa Sinh học

STT Tên đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Phân lập và nhân dòng hệ gen virut HAdV (human adenovirus) gây bệnh đau mặt đỏ ở người Việt Nam TS. Nguyễn Văn... Xem thêm