Các đề tài, dự án cấp ĐHQGHN và cấp cơ sở

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay

Danh mục đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1. Nghiên cứu độc tính tế bào ung... Xem thêm

Các đề tài cấp cơ sở từ năm 2010 đến nay

   STT Tên đề tài Mã số Chủ trì Thời gian thực hiện 1. Biểu hiện gen sinh tổng hợp saponin CK trên đối tượng Arabidopsis thaliana TN.23.11 ThS. Nguyễn Thị Thanh... Xem thêm

Các đề tài thuộc chương trình BIOFUND của Khoa Sinh học

STT Tên đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Phân lập và nhân dòng hệ gen virut HAdV (human adenovirus) gây bệnh đau mặt đỏ ở người Việt Nam TS. Nguyễn Văn... Xem thêm