Lưu trữ

Phòng thí nghiệm Nuôi cấy Tế bào Thực vật (Plant Cell Culture LAB)

Địa điểm: phòng 309 nhà T2

Các chức năng chính:

Thực hiện và hỗ trợ các cán bộ/ nhóm nghiên cứu trong Trung tâm và Khoa thực hiện những hoạt động nghiên cứu sau:

  • Nhân giống thực vật in vitro
  • Nuôi cấy mô sẹo, phôi vô tính
  • Nuôi cấy huyền phù tế bào thực vật
  • Thử nghiệm hạt nhân tạo thực vật
  • Nuôi cấy để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học
  • Nghiên cứu bảo quản nguồn mẫu/gen in vitro
  • Nghiên cứu chuyển gen vào thực vật.

Cán bộ phụ trách:

  • TS. Lê Hồng Điệp

Tel: 0983134029

Email: dieplh@hus.edu.vn

Bài viết liên quan