Đào tạo Sau Đại học

Đăng ký học bổ sung đầu vào Nghiên cứu sinh

Theo Quy chế ĐT NCS của ĐHQGHN, các ứng viên đã có bằng Thạc sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp cần bổ sung kiến thức phải hoàn thành các học phần bổ sung... Xem thêm

Danh sách cấp bằng đợt tháng 4/2023

Khoa Sinh học thông báo về danh sách các học viên được cấp bằng vợt đợt tháng 4 năm 2023 gồm các HV được công nhận tốt nghiệp đợt cuối năm 2022 và... Xem thêm

Các biểu mẫu_Tiến sĩ

Các biểu mẫu sử dụng trong thời gian học NCS tại Trường, gồm: 1. Hồ sơ bảo vệ các cấp 2. Báo cáo tiến độ ( vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm) 3. Báo cáo... Xem thêm

[Thông báo] Tuyển sinh đợt 1 năm 2023-Trình độ Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính quy tập trung đợt 1 năm 2023 theo phương... Xem thêm

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Tuyển sinh từ năm 2022 Áp dụng những quy định tại Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học... Xem thêm

Các biểu mẫu_Thạc sĩ

1. Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn, thủ tục thanh toán và nộp hồ sơ xin cấp bằng, tải về tại đây. 2. Biểu mẫu đổi tên đề tài/người hướng... Xem thêm

Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN: 1. Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

– Chuyên ngành: Động vật học – Chuyên ngành: Vi sinh vật học – Chuyên ngành: Thủy sinh vật học – Chuyên ngành: Thực vật học – Chuyên... Xem thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

– Chuyên ngành: Côn trùng học – Chuyên ngành: Thực vật học – Chuyên ngành: Sinh lý người và động vật – Chuyên ngành: Hóa sinh học –... Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy cho HVCH và NCS khóa QH. 2014

Nhà trường thông báo với các Khoa về kế hoạch giảng dạy cho HVCH và NCS Khóa QH.2014 (trúng tuyến đợt 1 và đợt 2 năm 2014) theo công văn trong tập tin đính kèm... Xem thêm