Đào tạo Sau Đại học

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sinh học

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sinh học 42-BAN HANH CTRINH ĐT ĐAI HOC NGANH SINH HOC Xem thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

– Chuyên ngành: Động vật học – Chuyên ngành: Vi sinh vật học – Chuyên ngành: Thủy sinh vật học – Chuyên ngành: Thực vật học – Chuyên... Xem thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

– Chuyên ngành: Côn trùng học – Chuyên ngành: Thực vật học – Chuyên ngành: Sinh lý người và động vật – Chuyên ngành: Hóa sinh học –... Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn Thạc sỹ;

Để phục vụ cho công tác bảo vệ LV ThS của Lớp, Khoa gửi đến Lớp hướng dẫn bảo vệ cùng các biểu mẫu theo Folder đính kèm. Đề nghị các học viên thực... Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy cho HVCH và NCS khóa QH. 2014

Nhà trường thông báo với các Khoa về kế hoạch giảng dạy cho HVCH và NCS Khóa QH.2014 (trúng tuyến đợt 1 và đợt 2 năm 2014) theo công văn trong tập tin đính kèm... Xem thêm

Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Quy chế... Xem thêm

Quy trình tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ (áp dụng từ tháng 3/2015)

Đề nghị học viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Download file Xem thêm

Gia hạn thời gian đào tạo sau đại học 9/2015

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên và quy chế đào tạo dành cho học viên sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Ban chủ... Xem thêm

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ theo hai đợt. Đợt 1: + Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào... Xem thêm