Bộ môn Động vật học ứng dụng

Bộ môn Động vật học ứng dụng có tiền thân là bộ môn Động vật không xương sống, được thành lập năm 1961 với nhiệm vụ chủ yếu:

– Đào tạo đại học và sau đại học về Động vật không xương sống: Côn trùng học, Thủy sinh vật học và Ký sinh trùng học.

– Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: Khu hệ động vật không xương sống trên cạn, dưới nước… Sinh học, sinh thái học các nhóm động vật không xương sống quan trọng trong nông, lâm, ngư nghiệp, y học và thú y. Vai trò của động vật không xương sống đối với các hệ sinh thái nông, lâm nghiệp, hệ sinh thái thủy vực…

– Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, nghiên cứu về khu hệ Động vật không xương sống ở dưới nước cũng như ở trên cạn.

– Phối hợp với các cơ quan khoa học trong nước, nước ngoài tổ chức các khóa đào tạo và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn Đa dạng sinh học, Sinh học môi trường, phục vụ Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Bảo vệ môi trường.

Năm 2018, bộ môn Động vật không xương sống được đổi tên thành Bộ môn Động vật học ứng dụng để phù hợp với những hướng nghiên cứu mới của bộ môn.

Hiện tại bộ môn có 4 giảng viên và 1 nghiên cứu viên, trong đó có 2 PGS.TS, 2 TS. và 1 ThS.

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Trần Anh Đức.

Các môn học đang giảng dạy

Ở bậc đại học, các cán bộ của bộ môn đã đảm nhiệm và tham gia giảng dạy các môn học, học phần sau: + Động vật học động vật không xương sống... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu truyền thống đồng thời là thế mạnh của bộ môn là nghiên cứu đa dạng sinh sinh học động vật không xương sống trong các hệ sinh thái... Xem thêm

Giới thiệu Bộ môn Động vật học ứng dụng

Bộ môn Động vật học ứng dụng có tiền thân là bộ môn Động vật không xương sống, được thành lập năm 1961 với nhiệm vụ chủ yếu: – Đào tạo đại... Xem thêm

Đề tài, dự án

Điều tra tổng thể Đa dạng sinh học các hệ sinh thái đầm phá ven biển Việt Nam. Cấp nhà nước, dự án 47. Mã số: 119/HĐ-KTBVNL. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn... Xem thêm