Thông tin chung - Thông báo KHCN

Giới thiệu vắn tắt về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Năm 2023 HNKHSV Khoa Sinh học có 92 báo cáo khoa học của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 4 báo cáo có sự tham gia của sinh viên hệ Quốc tế, 1 báo cáo có sự tham... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi các Thầy/ Cô và toàn thể sinh viên Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2023 có 92 báo cáo (cá... Xem thêm

Thông báo số 2 Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên   Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), Khoa... Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học   Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu... Xem thêm

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Sinh học năm 2022

      Năm 2022, Khoa Sinh học đón nhận 73 báo cáo khoa học, của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 14 báo cáo có sự tham gia của sinh viên các lớp hệ QT trong đó... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2022

Kính gửi: Các Thầy Cô và toàn thể Sinh viên   Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2022 có 73 báo cáo... Xem thêm

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2022

Kính gửi: Các thầy cô và các em sinh viên         Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), Khoa Sinh... Xem thêm

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN chung tay chống dịch Covid-19 Trên nhiều “Mặt trận”

Tác giả: Thanh Huyền – Tú Linh (Bài đăng trên Bản tin Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, tháng 1 năm 2022:... Xem thêm

Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị Covid -19

Hoàng Thị Mỹ Nhung1,2, Nguyễn Xuân Hưng2, Thân Thị Trang Uyên2, Nguyễn Lĩnh Toàn2 1.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2021

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2021   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục... Xem thêm