Lưu trữ

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và phát triển các Công nghệ Sinh điện hóa học phục vụ tăng trưởng xanh (GREEN LAB)

Địa điểm: phòng 105 và 106 nhà T2

Các chức năng chính:

Các hướng nghiên cứu:

– Các công nghệ sinh học vi sinh vật và sinh điện hóa học phục vụ tăng trưởng xanh (công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, phục vụ sản xuất hữu cơ, phát triển bền vững…).

– Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường và tái tạo năng lượng (bao gồm cả sản xuất nhiên liệu sinh học).

– Sinh thái và đa dạng vi sinh vật trong tự nhiên và trong các quá trình công nghệ sinh học.

– Các chất có hoạt tính sinh học từ VSV.

– Các cơ chế tương tác và truyền tín hiệu ở VSV.

– Vi sinh vật điện hóa và các hệ thống sinh điện hóa

(pin vi  sinh – MFC, điện phân sinh học…)

Danh sách các công trình đã công bố:

Các công bố quốc tế tiêu biểu trong thời gian gần đây.

– Các công bố trong nước tiêu biểu trong thời gian gần đây.

– Danh sách đề tài, dự án đã và đang thực hiện trong thời gian gần đây.

Đào tạo:

– GREENLAB đào tạo người học thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các hướng nghiên cứu của PTN. Đối tượng đào tạo bao gồm cả người học ở bậc Đại học (sinh viên) và bậc sau Đại học (học viên cao học, nghiên cứu sinh).

– Bên cạnh đó, GREENLAB có thể thực hiện các khóa đào tạo tập huấn về một số chủ đề chuyên môn của PTN, theo nhu cầu của người học. Các chủ đề này bao gồm: (i) các kỹ thuật vi sinh cơ bản, (ii) các kỹ thuật vi sinh kị khí, (iii) phân tích vi sinh vật trong các mẫu môi trường, (iv) phân tích đa dạng vi sinh vật, (v) các kỹ thuật sinh điện hóa.

Dịch vụ:

– Dịch vụ tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Dịch vụ phân tích coliform

Dịch vụ đánh giá khả năng kháng khuẩn của một số chất/ hợp chất

– Dịch vụ phân tích vi khuẩn hiếu khí dị dưỡng trong mẫu môi trường

– Dịch vụ tư vấn các kỹ thuật sinh điện hóa học

– Dịch vụ phân tích vi khuẩn kị khí có trong mẫu môi trường.

  • Cán bộ phụ trách và các thành viên khác.

1.PGS.TS. Phạm Thế Hải (Phụ trách phòng)

Tel: 0943318978

Email: phamthehai@vnu.edu.vn

2. PGS. TS. Nguyễn Quang Huy

3.PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

4.Vũ Hà Phương

Tel: 0356967268

Email: haphuong96.hg@gmail.com

  • Các thông tin khác:

GREENLAB là thành viên của VNU-HUS tham gia Common Microbial Biotechnology Platform do Trung tâm quốc tế về Nông nghiệp nhiệt đới (CIAT) tổ chức.

 

Bài viết liên quan