Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài

Mẫu đăng ký đề tài NCCB NAFOSTED – lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

Các mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Quỹ NAFOSTED- NCCB trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, trong mẫu hồ sơ sau:  Mẫu hồ sơ Bao gồm: Đơn đăng ký (bản tiếng Việt... Xem thêm

Biểu mẫu đề xuất đề tài cấp ĐHQG năm 2020

Biểu mẫu đề xuất đề tài cấp ĐHQG năm 2020: Bieu mau de xuat QG 2020 Mẫu 05_Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN Xem thêm

Mẫu hồ sơ liên quan đến đề tài cấp cơ sở

1. Thuyết minh đề tài cấp cơ sở  Mau 01 DTCS Thuyet minh de cuong nghien cuu 2. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở: Mau 03.DTCS__0 2. Mẫu báo cáo tổng kết ... Xem thêm

Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài BIOFUND của Khoa Sinh học

Mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Biofund (download file: 04 Mau NCCB02 – TMDC phan 1) THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN Tên đề tài (tiếng Việt) Tên đề tài... Xem thêm