Đề tài, dự án

Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1  Nghiên cứu thăm dò khả năng hình thành rễ bất định của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et... Xem thêm

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiên 1 Nghiên cứu protease virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) phân lập tại Việt Nam KLEPT.09.01 PGS.TS.... Xem thêm

Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

  TT Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện 1 “Follow-up improvements of lithotrophic microbial fuel cells for use as on-site detectors for iron in water... Xem thêm

Các đề tài, dự án khác

Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện Năm kết thúc Gói thầu 1: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường... Xem thêm

Các đề tài cấp cơ sở từ năm 2010 đến nay

  Tên đề tài Mã số Chủ trì Thời gian thực hiện Nghiên cứu xác định chuỗi nhẹ kappa, lamda của kháng thể IgG trong bệnh viêm não tự miễn bằng... Xem thêm

Các đề tài thuộc chương trình BIOFUND của Khoa Sinh học

STT Tên đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Phân lập và nhân dòng hệ gen virut HAdV (human adenovirus) gây bệnh đau mặt đỏ ở người Việt Nam TS. Nguyễn Văn... Xem thêm