Đề tài, dự án

Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

  TT Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện 1 “Follow-up improvements of lithotrophic microbial fuel cells for use as on-site detectors for iron in water... Xem thêm

Các đề tài, dự án khác

Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện Năm kết thúc Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam PGS. TS.... Xem thêm

Các đề tài cấp Đại học Quốc gia

STT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Kết thúc 1 Nghiên cứu đa dạng và tiềm năng ứng dụng của vi khuẩn lam tại một số thủy vực... Xem thêm

Các đề tài cấp cơ sở từ năm 2010 đến nay

  Tên đề tài Mã số Chủ trì Thời gian thực hiện Điều tra, xác định thành phần loài cua (Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên... Xem thêm

Các đề tài, dự án cấp Nhà nước và do Quỹ NAFOSTED tài trợ

  Tên đề tài Mã số đề tài Chủ nhiệm đề tài Cơ quan cấp kinh phí  Thời gian thực hiện Kết thúc Nghiên cứu, sàng lọc chất có tác dụng bảo vệ... Xem thêm

Các đề tài thuộc chương trình BIOFUND của Khoa Sinh học

STT Tên đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Phân lập và nhân dòng hệ gen virut HAdV (human adenovirus) gây bệnh đau mặt đỏ ở người Việt Nam TS. Nguyễn Văn... Xem thêm