Sản phẩm Khoa học Công nghệ

Sản phẩm KHCN: Kit dùng để xác định mất đoạn ADN của ty thể

Kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất và quy trình xác định đoạn ADN của ty thể bị mất nhờ sử dụng kit này do PGS. TS. Trịnh Hồng Thái, TS.... Xem thêm

Sản phẩm KHCN: Bộ thang chuẩn ADN

Bộ thang chuẩn SY-500, SY-100 và SY-60 do Phòng thí nghiệm Sinh Y, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội phát triển và sản xuất. Xem thêm

Các sản phẩm KHCN của Khoa Sinh học

Tên sản phẩm Các tác giả Bằng sở hữu trí tuệ được cấp Quy trình sản xuất thang chuẩn ADN Võ Thị Thương Lan 76665/QĐ-SHTT Quy trình phân lập exosome từ môi... Xem thêm