Nghiên cứu khoa học

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2020

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2020   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục đích:... Xem thêm

Thông báo tài trợ của quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học – BIOFUND năm 2019

Khoa Sinh học trân trọng thông báo các chương trình tài trợ năm 2019 của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Khoa (gọi tắt là BIOFUND) như sau: I. Chương trình... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2020 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học đã được tổ chức thành công: Năm 2020 HNKHSV của Khoa Sinh học đón nhận 69 báo cáo khoa học, ... Xem thêm

Thông báo số 5 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

 Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2020 có 69 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà... Xem thêm

Thông báo số 4 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: 1. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2020 Dựa trên nhu cầu của sinh viên, nhu cầu của thầy cô hướng dẫn,... Xem thêm

Mẫu Lý lịch khoa học – Bộ KHCN

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (Kèm theo Quyết định số   588/QĐ-BKHCN  ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và... Xem thêm

Các nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học (đăng ký với Khoa từ năm 2016)

1. Bệnh mô hình cá (trưởng nhóm: TS. Tô Thanh Thúy) 2. Công nghệ tế bào và gen (trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Lai Thành) 3. Di truyền học ứng dụng (trưởng nhóm:... Xem thêm

Hợp tác với viện Academia Sinica (AS), Đài Loan

Năm 2018, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN với Academia Sinica (Đài Loan), Khoa Sinh học, Trường Đại... Xem thêm

Sản phẩm KHCN: Kit dùng để xác định mất đoạn ADN của ty thể

Kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất và quy trình xác định đoạn ADN của ty thể bị mất nhờ sử dụng kit này do PGS. TS. Trịnh Hồng Thái, TS.... Xem thêm

Mẫu đăng ký đề tài NCCB NAFOSTED – lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

Các mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Quỹ NAFOSTED- NCCB trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, trong mẫu hồ sơ sau:  Mẫu hồ sơ Bao gồm: Đơn đăng ký (bản tiếng Việt... Xem thêm