Quốc tế

Hợp tác với trường Đại học Yang Ming – Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trường đại học Yang Ming, Đài Loan... Xem thêm

Hợp tác với viện KAIST – Hàn Quốc trong nghiên cứu và trao đổi sinh viên

Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Viện KAIST- Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và... Xem thêm

Hợp tác với viện Academia Sinica (AS), Đài Loan

Năm 2018, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN với Academia Sinica (Đài Loan), Khoa Sinh học, Trường Đại... Xem thêm

Hợp tác với trường Đại học Liege, Bỉ

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Trung tâm GIGA (Interdisciplinary Center for... Xem thêm

Hợp tác với Đại học Tufts, Hoa Kỳ

Bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay, Khoa Sinh học đã hợp tác với Đại học Tufts, Hoa Kỳ đào tạo ngành Sinh học theo Chương trình Đào tạo đạt trình độ... Xem thêm