Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh học phân tử tế bào (MCB LAB)

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh học phân tử tế bào (‎MCB LAB)

Địa điểm: phòng 311 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Phân tích hệ gen, hệ phiên mã, hệ protein – Công nghệ protein tái tổ hợp: sản... Xem thêm

Các bài báo đã công bố gần đây của MCB LAB

Thi Thu Huyen Nguyen, Tuan Anh Le, Viet Ha Nguyen, Thi Uyen Nguyen, Phuong Thao Nguyen, Thi Thuy Anh Tran, Quang Hung Nguyen, Anh Tuan Hoang, My Hanh Hoang, Tho Son Le, Van Sang Nguyen. Molecular... Xem thêm