Dịch vụ

Các dịch vụ KHCN của TTNCKHSS

Dịch vụ MCA tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử

– Dịch vụ phân tích coliform

Dịch vụ AABC: Phân tích khả năng kháng khuẩn của một số hợp chất có hoạt tính Sinh học.

– Dịch vụ phân tích vi khuẩn hiếu khí dị dưỡng trong mẫu môi trường

– Dịch vụ tư vấn các kỹ thuật sinh điện hóa học

– Đánh giá độc tính của hoá chất, dược phẩm trên mô hình phôi cá ngựa vằn. (theo hướng dẫn OECD236)

– Đánh giá độc tính tế bào trên tế bào nuôi cấy

– Tư vấn Điều tra tổng thể Đa dạng sinh học và quy hoạch các hệ sinh thái tự nhiên

– Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường các HST thủy vực nội địa

– Phân tích mã vạch ADN

– Biểu hiện và tinh sạch protein tái tổ hợp trên hệ thống vi khuẩn E.coli.

– Phân tích định lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học.

– Cung cấp nước cất 1 lần, nước cất 2 lầnnước khử ion.

Liên hệ để yêu cầu dịch vụ:

PGS. TS. Đỗ Thị Phúc

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy (ĐT: 0904185283)

Email: celife.ttnckhss@gmail.com

Bài viết liên quan