Đăng ký sử dụng

Hướng dẫn đăng ký sử dụng thiết bị của PTN chung (P 210 T2) và nội quy PTN

1. Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8h00 – 17h00 hằng ngày.

2. Quy định về sử dụng thiết bị:

2.1 Hướng dẫn đăng ký sử dụng thiết bị:

– Các thiết bị đặc chủng: không đăng kí sử dụng, mà liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý phòng để đăng kí dịch vụ phân tích:

  • Hệ thống máy HPLC (detector huỳnh quang và PDA) Alliance e2695 (Waters).
  • Hệ thống máy GC (detector FID, TCD) 7890B (Agilent).

– Các thiết bị chuyên dụng: đăng kí sử dụng qua website (Xem hướng dẫn ở đây)

https://celife.setmore.com/bookappointment

  • Hệ thống kính hiển vi soi nổi huỳnh quang STEREO Discovery.V8 (Carl-Zeiss).
  • Hệ thống kính hiển vi đảo ngược DIC và huỳnh quang Axio Observer 7 có nâng cấp thêm Apotome 2 (Carl-Zeiss).
  • Máy PCR định lượng (real-time PCR) 7500 (Applied Biosystems).
  • Máy nhân bản gen PCR Gradient Mastercycler nexus GSX1 (Eppendorf).

– Các thiết bị khác: đăng kí sử dụng trực tiếp tại phòng thí nghiệm dùng chung

2.2 Phải được sự đồng ý và được tập huấn bởi cán bộ chuyên trách thiết bị.

2.3 Phải ghi nhật ký sử dụng máy, phát hiện và báo cáo tình trạng máy và thiết bị với cán bộ chuyên trách nếu có bất thường.

2.4 Việc vận hành các thiết bị phải theo đúng hướng dẫn sử dụng.

3. Các quy định về an toàn PTN:

– Ai không có nhiệm vụ thì không được phép vào PTN.

– Việc thực hiện các thực hành thí nghiệm phải theo đúng các quy trình thí nghiệm (protocol) chuẩn.

– Không hút pipet bằng miệng

– Kim tiêm sau khi sử dụng phải được cho vào hộp đựng vật sắc nhọn chuyên biệt.

– Rửa sạch vùng da tiếp xúc với các chất hóa học, hay mẫu vi sinh vật, sinh phẩm,…

– Tuân thủ các quy định về quần áo bảo hộ trong PTN

– Không mang đồ dùng cá nhân, thực phẩm, đồ uống vào trong PTN; không ăn uống, hút thuốc, cạo râu và sử dụng mỹ phẩm trong PTN

– Rửa tay trước khi rời PTN.

– Khử nhiễm không gian làm việc (bề mặt bàn thí nghiệm) ngay sau khi kết thúc thí nghiệm, vào cuối ngày làm việc hoặc khi có sự cố tràn, đổ mẫu vật, hóa chất.

Bài viết liên quan