Tin tức – Thông báo

Đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình Trọng điểm cấp Quốc gia về công nghiệp 4.0

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 2358/ĐHQGHN-KHCN ngày 14/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội và công văn 2197/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022, theo đó:
– Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ KH&CN.
– Các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.
– Thời gian nhận đề xuất: từ 0800 ngày 01/9/2020 đến 17h00 ngày 01/11/2020 (các nhiệm vụ sẽ  triển khai từ 2022).
– Địa chỉ nhận hồ sơ : Bộ KH&CN 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, bản mềm gửi đến email: vtlanh@most.gov.vn (Thông tin chi tiết có trong file đính kèm).

Bài viết liên quan