Danh sách thiết bị của TTNCKHSS

STTTên máy/thiết bịSố lượngModelVị trí đặtNgười phụ trách chínhGhi chú
1Hệ thống HPLC1Alliance e2695P210-T2QL PTN chungphân tích chất lỏng
2Bể rửa siêu âm Elmasonic1S100HP210-T2QL PTN chungkhử khí nước cho HPLC
3Máy khuấy từ gia nhiệt1D-MAG HS4P210-T2QL PTN chungkhuấy từ và gia nhiệt
4Máy lắc ngang1HS 260 basicp208-T2QL PTN chung
5Máy lắc tròn1KS 260 basicP210-T2QL PTN chung
6Máy phá mẫu Hach1DRB 200P105,106-T2Phạm Thế Hải
7Máy đo DO1HQ30dP105,106-T2Phạm Thế Hải
8Tủ bảo quản mẫu panasonic1MPR-S313P210-T2QL PTN chung
9Máy cất nước 2 lần1Hamilton-WSC/4DP208-T2QL PTN chungcất nước 2 lần
10Hệ thống GC17890B (Agilent, Mỹ)P210-T2QL PTN chung
11Máy soi gel điện di1UVP Biodoc-It2 ImagerP210-T2QL PTN chung
12Máy PCR định lượng (real-time PCR)17500 Real time PCR systemP210-T2QL PTN chungnhân DNA
13 ELISA – microplate reader1basicP210-T2QL PTN chung
14Máy PCR Gradient Eppendorf1Mastercycler nexus GSX1P105,106-T2Phạm Thế Hải
151p311-T2Nguyễn Văn Sáng
161P210-T2QL PTN chung
17Nano photometer1Eppendorf – BiospectrometerP210-T2QL PTN chung
18Tủ lạnh âm sâu -80oC1U535p208-T2QL PTN chung
19Máy ly tâm lạnh15424R (Eppendorf)p311-T2Nguyễn Văn Sáng
202P210-T2QL PTN chung
21Máy ly tâm thường15702 (eppendorf)p107-T2Lê Thu Hà
221P210-T2QL PTN chung
23Máy ly tâm tốc độ cao Beckman1J-EP210-T2QL PTN chung
24Máy lắc ổn nhiệt1ES-20/60p208-T2QL PTN chung
251P210-T2QL PTN chung
26Tủ an toàn sinh học cấp II1AC2-4E8P105,106-T2Phạm Thế Hải
27Máy cất nước 2 lân1P208-T2QL PTN chung
28Máy ly tâm đa năng15810RP210-T2QL PTN chung
29Tủ cấy vô trùng Esco1LVG-4AG-F8p309-T2Lê Hồng Điệp
30Máy phát điện dùng cho tủ lạnh âm sâu1Lê Hồng Điệp
31Hệ thống kính hiển vi soi nổi huỳnh quang1SteREO Discovery V8P209-T2Nguyễn Lai Thành
32Hệ thống Kính hiển vi đảo ngược DIC và huỳnh quang có nâng cấp thêm Apotome.21Axio Observer7, Apotome.2P209-T2Nguyễn Lai Thành
33Kính hiển vi soi nổi1209T2Nguyễn Lai Thành
34Kính hiển vi có thiết bị chụp ảnh tự động1209T2Nguyễn Lai Thành?đang sửa chữa
35Kính hiển vi truyền hình1209T2Nguyễn Lai Thành
36Kính hiển vi huỳnh quang1209T2Nguyễn Lai Thành
37Kính hiển vi laser quét đồng tụ1209T2Nguyễn Lai Thành
38Kính hiển vi soi nổi có thiết bị chụp ảnh1209T2Nguyễn Lai Thành
39Kính hiển vi soi nổi có thiết bị chụp ảnh1209T2Nguyễn Lai Thành?đang sửa chữa
40Kính hiển vi dùng trong nghiên cứu tế bào1209T2Nguyễn Lai Thành
41Box cấy vô trùng1309T2Lê Hồng Điệp
42Tủ sinh trưởng1309T2Lê Hồng Điệp
43Tủ sấy1309T2Lê Hồng Điệp
44Nồi khử trùng1208T2QL PTN chung
45Kính hiển vi soi ngược Zeiss1209 T2Nguyễn Lai Thành
46Bộ vi thao tác1209 T2Nguyễn Lai Thành
47Máy rèn kim vi tiêm1209 T2Nguyễn Lai Thành
48Máy mài dao cắt siêu mỏng1209 T2Nguyễn Lai Thành
49Box cấy vô trùng ESCO1310 T2 Nguyễn Lai Thành
50Gene Amp PCR 9700 Perkin Elmer/Mỹ/20071210 T2QL PTN chung
51Ly tâm lạnh Eppendorf1P105,106-T2Phạm Thế Hải
52Máy lọc nước khử ion1P210-T2Phạm Thế Hải
53Tủ lạnh âm sâu -80oC Haier – Biomedical1p208-T2QL PTN chungtủ của đề tài ARES
54Hệ thống lai Western Blot – Cleaver Scientific1P210-T2QL PTN chungthiết bị của đề tài ARES
55Tủ hút Airtech1p309-T2Lê Hồng Điệptủ của đề tài ARES