Dịch vụ

Dịch vụ MCA: Phân tích tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử

  • Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn đánh giá thành phần các tập hợp vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử (gọi tắt là dịch vụ microbial community analysis – MCA)
  • Mô tả dịch vụ: Đây là dịch vụ tư vấn giúp khách hàng đánh giá, kiểm tra xem các tập hợp vi sinh vật (men vi sinh, chế phẩm vi sinh, giống hỗn hợp dùng trong lên men hoặc xử lý môi trường,…) có thành phần đúng như yêu cầu không (có đủ các vi sinh vật như công bố không, có các vi sinh vật có vai trò quan trọng quyết định không).
  • Hiệu quả ứng dụng:

Dịch vụ có thể giúp các khách hàng:

– Đánh giá xem các sản phẩm vi sinh hỗn hợp (men vi sinh, chế phẩm vi sinh) có đủ thành phần vi sinh vật như yêu cầu không

– Đánh giá xem các tập hợp vi sinh vật (dùng trong lên men hoặc xử lý môi trường,…) có bị biến đổi so với tập hợp chuẩn hoạt động tốt, có mặt các vi sinh vật quan trọng quyết định không, hay là bị sai hỏng, mất chức năng.

Những hiệu quả trên có thể giúp khách hàng: (i) tránh được tổn thất rất lớn do sử dụng chế phẩm vi sinh kém chất lượng hoặc (ii) kiểm tra quy trình công nghệ xem có vấn đề liên quan đến vi sinh không để kịp thời khắc phục, tránh được thiệt hại về tài chính.

  • Đội ngũ thực hiện: nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Phạm Thế Hải
  • Kinh nghiệm triển khai dịch vụ (nếu có): Nhóm nghiên cứu đã triển khai dịch vụ tương tự với một số đối tác khoa học công nghệ như Viện NACENTECH, Viện Công nghệ môi trường (VAST),…
  • Thời gian thực hiện: 1-2 tuần/lần phân tích
  • Kinh phí triển khai: theo mức độ yêu cầu sản phẩm (tham khảo:

– Phân tích DGGE bắt đầu từ tách DNA: 1000.000VND/mẫu. Nếu phân tích trình tự từng băng DGGE: thêm 500.000 VND/mẫu

– Phân tích NGS bắt đầu từ tách DNA: 5.000.000 VND/mẫu.)

  • Thông tin liên hệ: email: phamthehai@vnu.edu.vn; đt: 0943318978
  • Minh họa kết quả/sản phẩm của dịch vụ:

Ví dụ dưới đây là kết quả phân tích vi khuẩn trong đất trồng sâm ở các năm khác nhau:

Chú thích:

·         S1: Mẫu đất chưa trồng 1

·         S3: Đất trồng sâm năm 2006

·         S4: Đất trồng sâm năm 2007

·         S5: Đất trồng sâm năm 2008

·         S6: Đất trồng sâm năm 2009

·         S7: Đất trồng sâm năm 2010

·         S8: Đất trồng sâm năm 2012

·         S9: Đất trồng sâm năm 2013

 

 

 

Bài viết liên quan