Hệ thống cơ sở vật chất

Biểu phí sử dụng thiết bị mới của Trung tâm NCKHSS (CELIFE)

Căn cứ vào Biên bản họp Cán bộ chủ chốt của Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ngày 17 tháng 3 năm 2022; để đảm bảo kinh phí bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ kiện cho các máy móc, thiết bị tại Trung tâm, Ban Giám đốc Trung tâm, được sự thống nhất cao của Ban lãnh đạo Khoa và của các cán bộ chủ chốt của Trung tâm, quyết định đưa ra mức phí sử dụng cho một số thiết bị (đính kèm).

Mức phí trên thay cho mức phí trước đây và được áp dụng từ ngày 18/3/2022 cho đến khi có lần điều chỉnh tiếp theo.

 

TT

Tên thiết bị

Mức phí (VN đồng)

Người dùng thuộc CELIFENgười dùng không thuộc CELIFE
1Máy Gradient PCR20.000/giờ40.000/giờ
2Real time PCR 750050.000/giờ100.000/giờ
3Kính hiển vi soi ngược50.000/giờ100.000/giờ
4Kính hiển vi soi nổi huỳnh quang25.000/giờ50.000/giờ
5Ly tâm đa năng 5810R20.000/giờ40.000/giờ
6Ly tâm tốc độ cao Beckman coulter20.000/giờ40.000/giờ
7Máy đo ELISA10.000/1 slot 30 phút20.000/1 slot 30 phút
8Máy đông khô10.000đ/giờ nếu tự vận hành.20.000đ/giờ nếu tự vận hành
200.000 phí kĩ thuật vận hành/1 lần chạy mẫu + 10.000đ/giờ400.000 phí kĩ thuật vận hành/1 lần chạy mẫu + 20.000đ/giờ
9Máy Bioreactor nuôi tế bào thực vật và vi sinh vật.Sử dụng <10 giờ: 20.000/1 giờ

Sử dụng >= 10h: 200.000/ngày

Sử dụng <10 giờ: 40.000/1 giờ

Sử dụng >=10h: 400.000/ngày

10Máy cắt mô lạnh30 – 50.000/giờ

Hoặc 100.000/lần sử dụng

60.000 – 100.000/giờ

Hoặc 200.000/lần sử dụng

11Máy đo tế bào theo dòng chảy (flow cytometer)Liên hệ với quản lý PTN chung (Thu Thủy; PGS Nguyễn Lai Thành)Liên hệ với quản lý PTN chung (Thu Thủy; PGS Nguyễn Lai Thành)
12Nước cấtNước cất 1 lần: 3000/Lít

Nước cất 2 lần: 5000/Lít

Nước cất 1 lần: 4000/Lít

Nước cất 2 lần: 6000/Lít

13Hệ thống HPLCLiên hệ với quản lý PTN chung (Hà Phương; Thu Thủy)
14Hệ thống GCLiên hệ với quản lý PTN chung (Hà Phương; Thu Thủy)

Bài viết liên quan