Hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của TTNCKHSS

  1. Sinh học phân tử tế bào
  2. Đa dạng sinh học, sinh thái học và ứng phó biến đổi khí hậu
  3. Khai thác và bảo tồn nguồn gen
  4. Sinh học môi trường và năng lượng sinh học phục vụ tăng trưởng xanh
  5. Sinh học tổng hợp

Các dòng sản phẩm KHCN mà Trung tâm hướng tới:

– dòng sản phẩm phục vụ bảo vệ và tăng cường sức khỏe (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chăm sóc da, phẩm màu an toàn, thuốc thảo dược,…)

– các mô hình nghiên cứu bệnh (ví dụ loãng xương, Alzeimer,…)

– các chế phẩm sinh học (bản chất enzyme, hoạt chất sinh học hoặc tế bào sinh vật, v.v…) phục vụ nghiên cứu và sản xuất (nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, …)

– các công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm môi trường và giúp tái tạo năng lượng, góp phần cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

– các cơ sở dữ liệu về sinh vật Việt Nam có giá trị ứng dụng (trong y dược, nông nghiệp, v.v…)

– các mô hình sinh thái phục vụ phát triển bền vững