Lưu trữ

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 13 (Từ ngày 27/11/2023 đền ngày 02/12/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(27/11)

·         9h Trưởng Khoa họp với Viện KHCN Nara

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp bên Vinmec

·         8 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự hội đồng chấm luận án NCS

Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

 

Thứ Ba

(28/11)

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K68 Sinh học

·         7h-10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “Sinh học biển”. K65 QT. 207-T5

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông

 

 

Thứ Tư

(29/11)

 

·         Trưởng Khoa Họp thẩm định chuyên đề đề tài

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp thẩm định chuyên đề đề tài. P.428, T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K68 Sinh học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông

·         Trưởng Khoa Họp thẩm định CTĐT SĐH

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp Thẩm định Khung sau đại học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “ĐVH ĐVCXS”. K67 SH. 102-T5

 

Thứ Năm

(30/11)

·         9h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 327 T1

·         9-12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn văn Vịnh Dạy Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, lớp k66 TN, 304 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

·         15h Trưởng Khoa họp Hội đồng lương Trường – P 418 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự họp hội đồng thẩm định đề tài, Viện Nhiệt đới Việt Nga

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm

Thứ Sáu (01/12)·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề sau đại học, P.325, T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy K68 TN

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         15h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSXLMT

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề sau đại học, P.325, T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy Mô học cho K66 CLC

Thứ Bảy

(02/12)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề côn trùng học đại cương (P.325 T1)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN.

·

Bài viết liên quan