Lưu trữ

[Thông báo] Tuyển sinh đợt 1 năm 2023-Trình độ Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính quy tập trung đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển và xét tuyển thẳng.

Có nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay như hình thức tuyển (không có thi tuyển) và điều chỉnh các ngành/chuyên ngành phù hợp hoặc phù hợp phải bổ sung kiến thức, cụ thể trong link dưới dây.

http://hus.vnu.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-dot-1-nam-2023-109782.html#.ZBE3A3ZBwdU

 

Thời hạn đăng ký học bổ sung tại Khoa Sinh học: đến hết ngày 30/3/2023

Đăng ký học bổ sung qua email: khoasinhsdh@hus.edu.vn, email ghi rõ thông tin cá nhân, ngành đăng ký dự thi và gửi kèm bảng điểm Đại học.

Bài viết liên quan