Các công trình nghiên cứu

Danh sách đề tài, dự án của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT Tên đề tài/dự án Cấp/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện 1 Bước đầu nghiên cứu phát triển công nghệ sinh điện hóa để cải tạo tại chỗ chất... Xem thêm

Các công bố trong nước tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT   Tên bài báo   Tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản 1 Nghiên cứu khả năng sử dụng hệ thống pin nhiên liệu vi sinh vật vận hành với dung dịch anode có... Xem thêm

Các công bố quốc tế tiêu biểu của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT   Tên bài báo   Tác giả Tên tạp chí Có thuộc danh mục ISI/Scopus không? Năm xuất bản 1.             A lithotrophic microbial fuel cell operated with... Xem thêm