Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 3 (Từ 19/9/2022-24/9/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (19/9) ·      10h00 Trưởng Khoa dạy 303T4 ·      9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K66TNS – P 413 T5... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 02 của Ban LĐK (Từ ngày 12/9/2022 -18/9/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (12/9) ·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam họp chi ủy tại P428 (8h30) ·      Trưởng Khoa dạy... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuấn thứ 01 (từ ngày 05/9/2022-10/9/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (05/9) ·      7h00 Trưởng Khoa Dự khai giảng Trường . 10h Dạy 303T4 ·      10h00 Trưởng Khoa Dạy 303T4 ·      9h00 P. Trưởng Khoa... Xem thêm

Lịch công tác của Ban LĐK tuần thứ 52 (Từ ngày 29/8/2022-02/9/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (29/8) ·      9h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm Quốc chí ·      9h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 51 (Từ ngày 22/8/2022-28/8/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (22/8) ·      10h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp công tác tổ chức Olympic sinh viên P301 ·         8h00 P.... Xem thêm

Lịch làm việc của BLĐ Khoa Tuần thứ 50 (từ ngày 15/8/2022- 19/8/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (15/8)   Thứ Ba (16/8)   ·      8h30 Trưởng Khoa Họp HĐ tuyển dụng P301 ·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm thư... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 49 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (08/8) ·  8h30 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa họp BLĐ Khoa      • 14h00 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa họp trưởng các đơn... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 48 (Từ ngày 01/8/2022-05/8/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (01/8) ·  8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Họp BGH về xây dựng cơ sở tại Hòa lạc P301 • P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành... Xem thêm

Lịch công tác của Ban LĐK tuần thứ 47 (từ ngày 25/7/2022 – 29/7/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (25/7)  • P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 T1 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dẫn đoàn thực tập thiên nhiên đến hết... Xem thêm

Lịch công tác làm việc của Ban LĐK tuần thứ 46 (Từ 18/7/2022-22/07/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (18/7)  Trưởng Khoa đi công tác đến hết ngày 19/7/2022 • P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham gia đoàn thực tập thiên nhiên tại Tam... Xem thêm