Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 44 từ ngày (03/7/2023-07/7/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 03/7) ·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa; Đi tham gia cùng Đoàn TTTN tại Cát Bà đến trưa ngày 4/7/2023 ·         P. Trưởng... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 43 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 26/6) ·         10h Trưởng Khoa họp HĐ thẩm định sách ·         Trưởng Khoa Họp BM ·         P. Trưởng Khoa Nguyễn... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 42 (Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 19/6) ·         Trưởng Khoa nghỉ phép cả ngày ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Khai mạc Chương trình trại hè HUS... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 41 (Từ ngày 12/6/2023 – 16/6/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 12/6) ·         9h Trưởng Khoa nhận bàn giao thiết bị TTNCKHSS nhà T2 ·         9h30 Trưởng Khoa họp bộ môn ·         10h30... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 40 (Từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 05/6) ·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa ·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 39 (Từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 29/5) ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn ·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 38 (Từ ngày 22/5/2023 – 26/5/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 22/5) ·         7h15 Trưởng Khoa dự lễ bế giảng năm học tại trường THPT chuyên KHTN ·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứu 37 (Từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 15/5) ·         10h Trưởng Khoa họp BM ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn ·         14h... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 36 (Từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 08/5) ·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tuyển sinh – P 301 T1 ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 35 (Từ 01/5/2023-05/5/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai 01/5) ·       Ban LĐK Nghỉ lễ đến hết ngày 3/5 ·   Thứ Ba (02/5)   · ·   Thứ Tư (03/5)   · · Thứ Năm (04/5) ·         9h Ban... Xem thêm