Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 22 (Từ ngày 29/01/2024 đến 02/02/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(29/01)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự HĐ nghiệm thu cấp CS đề tài ĐL

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp trên Vinmec

·         10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội đồng đánh giá LV ThS. P. 332-T1

 

 

·         Trưởng Khoa Báo cáo tiến độ đề tài – Bộ KHCN

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         13-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS – K67 CNKHTN. P. 301-T5

·         16h Ban LĐK họp BLDK

 

 

 

 

Thứ Ba

(30/01)

·         9h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 304 T4

·         10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp đề án vị trí việc làm, P.301 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa họp về tổ chức HNQT

·         15h dạy VSV học ứng dụng – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(31/01)

 

·         9h Trưởng Khoa dự HĐ bảo vệ P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên mônLV cao học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Đi công tác tại Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Thuận đến hết ngày 02/02

·         15h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(01/02)

·         9h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự hội đồng bảo vệ luận án TS, P.418, nhà T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy K68 Sinh Dược

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Đi chúc Tết ĐHQGHN
Thứ Sáu (02/02)·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn·         14h Trưởng Khoa họp chi bộ (dự kiến)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Ban LĐK họp chi bộ (dự kiến)

Bài viết liên quan