Lịch làm việc của khoa

Lich làm việc của Ban LĐK tuần thứ 32 (Từ ngày 15/4/2024 đến 19/4/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(15/4)

·         9h45 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc với đoàn HKUST

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam công tác tại Nhật Bản (từ 01/4/2024 đến 31/8/2024

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Semminar với sinh viên

 

Thứ Ba

(16/4)

 

·         Trưởng Khoa và  P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dự HNKHSV Khoa

·         7 -10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, P.209 T5

·
 

Thứ Tư

(17/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(18/4)

·         Trưởng Khoa Đi công tác đề tài đến hết ngày 21/4

·         Nghỉ lễ

·
Thứ Sáu

(19/4)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa·         15-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, P.211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Thứ Bảy

(20/4)

·

Bài viết liên quan