Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐk tuần thứ 26 (Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(04/3)

·         Ban LĐK  Dự lễ kỉ niệm ngày 8/3·         15h Ban LĐK  họp xét ứng viên tuyển dụng

·         13-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS – K67 CNKHTN. P. 301-T5

·

Thứ Ba

(05/3)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         15h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 202 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp đề tài bên Vinmec

 

Thứ Tư

(06/3)

 

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         7h-10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy Sinh học biển – K66 CNKHTN. P.301-T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(07/3)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy K68 Sinh Dược

·         8h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Xét học vụ Học kỳ 1/2023-2024. P.418 T1

·         14h Trưởng Khoa họp về phân bổ kinh phí – P 301 T1

·         15h dạy PPL trong NCKHSS – P 209 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Đại hội Nữ trí thức

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ Sáu (08/3)·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         15h Trưởng Khoa dạy PPL trong NCKHSS – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Bảy

(09/3)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1·

Bài viết liên quan