Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 18 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/01/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(01/01)

 

 

Nghỉ tết dương lịch

Thứ Ba

(02/01)

·         Trưởng Khoa trực tại phòng 429 T1

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn văn Vịnh họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(03/01)

 

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         7h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Hội đồng chấm LV ThS. P.428 T1; 9h00 Tham gia tập huấn công tác tuyển sinh 2024. P.418-T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo, ĐHGD, 144 Xuân Thủy

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Chấm thi học kỳ 1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(04/01)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Coi thi học kỳ 1. 2023 2024

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp nhóm đề tài

Thứ Sáu (05/01)·         Trưởng Khoa chấm thi

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn
Thứ Bảy

(06/01)

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chấm thi chuyên đề, P.325 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

Bài viết liên quan