Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 16 (Từ ngày 18/12/2023 đến 22/12/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/12)

·         10h P. Tưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp về công tác kết nối học giả P.401 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp với Vinmec

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp Hội thảo VinUni

 

 

Thứ Ba

(19/12)

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy cao học P.325 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K68 Sinh học

·         14h Trưởng Khoa họp Hội đồng KH-ĐT trường

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(20/12)

 

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K68 Sinh học·         14h Trưởng KhoA dự HTKH giải thưởng VINFUTURE

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tham dự HTKH giải thưởng VinFuture

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “ĐVH ĐVCXS”. K67 SH. 102-T5

Thứ Năm

(21/12)

·         9h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 327 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội đồng HVQY

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông.

·         15h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSXLMT

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy cao học P.325 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm

Thứ Sáu (22/12)·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy K68 TN

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

 

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy mô học lớp K66
Thứ Bảy

(23/12)

·         Trưởng Khoa Dự quảng bá tuyển sinh (dự kiến)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề côn trùng học đại cương (P.325 T1)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

Bài viết liên quan