Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 20 (Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 20/01/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(15/01)

·         Trưởng Khoa Làm việc với đoàn đối tác Bỉ chuẩn bị cho dự án ARES pha 2 (cả tuần, sáng từ 9h-12h, chiều từ 14h-17h)

·         9 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp bộ môn, P.323 T1

·         10h P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm nghiên cứu

·         7h-9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy PPNC cá K65. P. 136-T1; 9h-10h. Họp Bộ môn. P. 332-T1; 10h-12h. Dạy PPNC cá K65. P. 136-T1

 

 

·         Trưởng Khoa (Tiếp cán bộ – P 419 T1)

·         16h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Trao đổi với NCS

Thứ Ba

(16/01)

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi cuối kỳ

·         8h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy PPNC cá K65. P. 136-T1

·         17h Trưởng Khoa họp bàn tổ chức HN quốc tế

·         17h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp bàn tổ chức HN quốc tế

 

Thứ Tư

(17/01)

 

·         8h30 Trưởng Khoa dự HT về hợp tác với doanh nghiệp – P 418 T1

·         8h30 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dự HT về hợp tác với doanh nghiệpTham gia tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và Trường THPT chuyên tỉnh Vĩnh Phúc – P 418 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và Trường THPT chuyên tỉnh Vĩnh Phúc

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Chấm thi

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc với HVQY cùng công ty Agrimex

Thứ Năm

(18/01)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm đề tài·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ Sáu (19/01)·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn
Thứ Bảy

(20/01)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1 
Chủ Nhật

(21/01)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Chấm Chuyên đề NCS – P.332 T1 

 

Bài viết liên quan